Thông tin cổ phiếu|Công văn|Email
Giỏ hàng
Cập nhật: Thứ tư, 29/04/2020, 10:34 GMT+7
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 28/4/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Thái Bình số 545 - Đường Trần lãm - Phường Trần Lãm – TP Thái Bình , Đại hội đồng cổ đông PVOIL Thái Bình đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2020. Đại hội vinh dự được đón tiếp 53/147 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền 9.926.178 cổ phần/ 10.900.000 cổ phần, bằng 91.6% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có đại diện các cổ đông sáng lập (bao gồm: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank), Ngân hàng TMCP Seabank và các cổ đông tổ chức, cá nhân khác.

Đại hội do Ông Đoàn Duy Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa điều hành và đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình nghị sự với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao của cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT Công ty;

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của BKS Công ty

3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (kết thúc năm tài chính);

5. Thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 (kết thúc năm tài chính);

6. Thông qua tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách;

7. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Các cổ đông tham dự cuộc họp đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và kết quả đạt được của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 cụ thể như sau: 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2019

Tỷ lệ % TH/KH

Giai đoạn 2015-2019

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

%TH/ KH

1

Tổng sản lượng

m3

56.000

59.525

106%

249.800

268.660

107,5,%

2

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

811,0

826,95

102%

3.175,5

3.425,2

107,8%

3

Tổng lợi nhuận

 

3,2

3,2

100%

10

9,48

94,87%

4

Tổng nộp ngân sách

 

110

110

100%

255

568

222%

5

Thu nhập bình quân 

trđ/ng/tháng

8,25

8,35

101%

7

7,68

109,7%

6

Phát triển CHXD

 

01

01

100%

7

8

114%

Đồng thời các cổ đông cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực giúp Chủ trì Đại hội hoàn thiện hơn các bản dự thảo báo cáo và đề ra nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời để Ban điều hành Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

a)    Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Đoàn Duy Công

- Ông Tôn Quốc Bình

- Ông Trần Minh Tuấn

b) Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Ông Phạm Ngọc Anh

- Ông Đặng Tùng Sơn

Sau gần 4 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã thành công tốt đẹp với 100% số phiếu biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội trong đó giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
           Dưới đây là 1 số hình ảnh của Đại hội:
Ông Đoàn Duy Công phát biểu tại Đại hội


  
Cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

PVOIL Thái Bình
Trang inGửi cho bạn bèÝ kiến của bạn?Thông tin thảo luận.
Thông tin khác:


VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website cần nâng cấp?
Nội dung
Giao diện
Cả giao diện và nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH
Giấy phép số 116/GP-BC Cấp ngày 30/11/2010
Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 02273.833 552. Fax 02273.838 757. Email: pvoil
thaibinh@pvoil.com.vn
Copyright @ 2011 PV Oil Thai Binh. All rights reserved
Lượt truy cập