Thông tin cổ phiếu|Công văn|Email
Giỏ hàng
Cập nhật: Thứ hai, 04/04/2022, 17:03 GMT+7
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022
1. Thông báo mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2022: tại đây.
2. Báo cáo HĐQT - Dự thảo: tại đây.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát: tại đây. (cập nhật ngày 27/04/2022)
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán: tại đây.
5  Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022: tại đây.
6. Tờ trình Thù lao thưởng HĐQT, BKS năm 2021: tại đây.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: tại đây.
8. Tờ trình thông qua 3 quy chế hoạt động của Công ty: tại đây.
9. Tờ trình thông qua HĐ giữa PVOIL Thái Bình và Tcty PVOIL: tại đây.(cập nhật ngày 27/04/2022)
10.  Phiếu biểu quyết: tại đây.
11. Giấy xác nhận quyền tham dự: tại đây.
12. Dự thảo Quy chế Ban kiểm soát PVOIL Thái Binh: tại đây.
13. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT PVOIL Thái Binh: 
tại đây.(cập nhật ngày 27/04/2022)
14. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty PVOIL Thái Binh: 
tại đây.
15. Quy chế làm việc của Đại hội: tại đây.
16. Chương trình của Đại hội: tại đây.
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022: tại đây.

Bộ tài liệu chính thức ĐHCĐ 2022: tại đây. (cập nhật ngày 28/04/2022)
PVOIL Thái Bình
Trang inGửi cho bạn bèÝ kiến của bạn?Thông tin thảo luận.
Thông tin khác:


VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
THƯ VIỆN ẢNH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website cần nâng cấp?
Nội dung
Giao diện
Cả giao diện và nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH
Giấy phép số 116/GP-BC Cấp ngày 30/11/2010
Số 545, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 02273.833 552. Fax 02273.838 757. Email: pvoil
thaibinh@pvoil.com.vn
Copyright @ 2011 PV Oil Thai Binh. All rights reserved
Lượt truy cập